חיבור הרתק למשקוף

המנעול מתחבר אל המשקוף באמצעות רתק (רתק- אביזר שמרתק) כשמו כן הוא, הוא מרתק את המנעול המותקן על הדלת אל המשקוף. כאמור גם המשקוף עשוי פח פלדה רכה, פלדה חלשה ורכה מעצם מהותה המיועדת ליצור מעטי פח מקומרים ומכופפים של גוף המכוניות ואם רוצים להתגבר על חולשתה זו יש לחזקה באזור חיבור המנעול אל המשקוף.
 
איך עושים זאת? ובכן הרתק מותקן על המשקוף באמצעות שלושה בורגי אלן בקוטר 8 מ"מ שמתחברים אל שלושה עוגנים הנמצאים בקיר שמאחורי המשקוף ואין שום אפשרות מעשית לעוקרו ממקומו.