נוחות

לכאורה, מה לנוחות ולמנעול ביטחון? ובכן נוחות ההפעלה חשובה  מאוד גם במנעול ביטחון שאם לא כן יתכן מצב שעקב חוסר נוחות יוותר בעל הדירה על הנעילה.
אני יודע באופן אישי שהרבה לקוחות של מנעולי כספת מוותרים על הנעילה עקב הקושי וחוסר הנוחות שבנעילתם. חוסר נוחות יכול לנבוע גם מגודלו של המפתח ומהיותו בעל פינות חדות. 
לקוחה אחת סיפרה לי שאינה נועלת את מנעול הכספת בדלתה כיוון שאינה רוצה לתלות מפתח גדול, כבד ונעדר נוחות על צווארו של בנה התלמיד. 
נוחות במנעולי מרתוק – במנעול מרתוק מותקן צילינדר איכותי של חברת מולטילוק. קרוב לוודאי דומה או זהה במבנהו לצילינדר הקיים כבר בדלת שלך, נוחות ההפעלה של צילינדר זה גבוהה מאוד. אפשר להגדיל את הנוחות באמצעות צילינדר "תאום" כך שאותו מפתח יפתח את המרתוק וגם את המנעול הרב בריחי.  אפשרות נוספת לנוחות היא "מפתח הפיך" שצידו האחד פותח את המרתוק וצידו האחר, את המנעול הרב בריחי. שתי אפשרויות אלה כרוכות בתשלום נוסף (שוות כל שקל) אך הן מגבירות את הנוחות בהרבה.